HVA KJENNETEGNER EN GOD KPI?

DEFINISJON AV BEGREPET KPI

En KPI er noe som kan telles og sammenlignes; et tall for grad av måloppnåelse i løpet av en periode.

Her er forklaring til begrepene brukt i definisjonen:
Telles: Noe som kan gis et antall,en prosent eller et beløp. Et prosjekt bør ikke måles fortløpende i antall timer forbrukt,men graden av suksess når det er ferdig.
Sammenlignes: Det er mange tall som kan være interessante,men bare tall som kan måles mot en optimal, akseptabel eller ikke akseptabel verdi,egner seg som KPI verdier.
Måloppnåelse: En KPI er kun nyttig hvis den bidrar til å nå et mål.
Periode: Alt må være bundet til en periode.Samme KPI bør alltid måles for like lange perioder for å gjøre det mulig å se på utvikling over tid.

DEFINÉR MÅLENE

Før man kan bestemme seg for KPI'er må man bestemme seg for målene. Dette er nok like vanskelig og et større prosjekt i forhold til å velge KPI'er. Det som er viktig er at man definerer hva man ønsker å oppnå og hvorfor. Metodene som brukes her er avhengig av om det er en offentlig etat, en ideell organisasjon eller en bedrift som styrer etter bedriftsøkonomiske strategier.

En sjekkliste for målene:

  1. Bygger målet opp under organisasjonens eller bedriftens strategi og visjoner?

  2. Er målet viktig og vil det bidra til å gjøre en forskjell?

  3. Er det ett mål,eller bør det kanskje splittes?

  4. Har man nok kontroll til å påvirke målet?

  5. Kan måloppnåelse måles?

Mål utformes ofte etter huskeregelen om at de skal være SMARTE:

S= Spesifikke (konkrete)
M =Målbare (man skal kunne avgjøre når målet er nådd eller ikke)
A = Ambisiøse (noe å strekke seg etter)
R= Realistiske
T = Tidsbestemte (det skal være angitt når målet skal være nådd)
E= En ansvarlig (kun en person er ansvarlig for måloppnåelse).